සීනු හඩ ආසෙයි, කැරොල් එක්ක, නත්තල් ඇවිත්. මේ නත්තල් කාලේ කාලෙ Kaema කෑම TV අපි ඔබට ගෙන එනවා ⁣සම්ප්‍රදායික වගෙම අලුත් ගෙදරදිම හදාගන්න පුලුවන් නත්තල් කෑම වට්ටෝරු කීපයක්, නත්තල තව ටිකක් ලස්සන කර ගන්න.

ප්‍රධාන කෑම වේල් වශයෙන් ⁣ඌරැ මස් හා කුකුල් මස් එක්ක, බාබික්යූ සෝස් සහ පැණි අබ මිශ්‍රණය පදමට දාලා නියම නත්තල් කෑම වට්ටෝරුව ක්. ඒකට සෙට් වෙන්න තමිබපු එලවලු එක්ක අල නත්තල් කෑම මේසේ නියමෙට තියෙන්න.
අපිට හොඳටම විශ්වාසයි මේ සියල්ල මේ නත්තල අමතක නොවන නත්තලක් කරනවාමයි.

සුභ නත්තලක් !
Merry Christmas from our family to yours.

The bells are chiming, the air is different, the songs are merrier – it must be Christmas! So here at Kaema කෑම TV, our chef Nadee and team have been hard at work creating dishes, both traditional as well as some signature offerings, just for you to try at home.

The mains are a delicious roast pork loin and roast chicken, accompanied by a a BBQ sauce and honey mustard glaze. For sides, there is a deliciously creamy mash potatoes and a grilled vegetable kebabs. Together, we are confident these dishes will make for an unforgettable culinary Christmas.

 

ග්රිල් කළ එළවලු කෙබාබ් Grilled Vegetable Kebab

ග්රිල් කළ එළවලු කෙබාබ් Grilled Vegetable Kebabs

සාදයකදී ඒ වගේම මිතුරු හමුවකදී වඩාත් හොඳ මේ ග්‍රිල් කරන ලද එළවලු ඔබගේත් පවුලේත් ඔබේ අමුත්තන්ගේත් සතුට දෙගුණ තෙගුණ කරවී. පැණි අබ මිශ්‍රණය සමඟ පිළිගන්වන්න. Perfectly suited for parti...
ක්‍රිමි මෑශ් පොටෑටෝස් Creamy Mashed Potatoes

ක්‍රිමි මෑශ් පොටෑටෝස් Creamy Mashed Potatoes

මෑශ් පොටෑටෝ ලෝකයේම ආදරය දිනූ ආහාරයක්. එය ඉවීමේ ඇති සරල බව ඊට මුලිකම හේතුව. අපේ චෙෆ් ඊට එක් කර ක්‍රීම් නිසා එය ඔබේ පවුල තව තවත් රසවත් කරන බවට සැකයක් නෑ. Mashed potatoes have become...
රෝස් කරන ලද කුකුල් මස් Roast Chicken

රෝස් කරන ලද කුකුල් මස් Roast Chicken

අපේ පිටතින් කර කර ගා සැපෙන ඇතුලතින් රසයෙන් පිරුණු අමතක නොවන මේ රෝස් කරන ලද කුකුල් මස් වට්ටෝරුව ඔබට ප්‍රියතම අත්දැකීමක් එකතු කරවී. බාබික්යූ සෝස් සමඟ පුළුස්සන්න සහ පිළිගන්වන්න. Our ...
ගම්මිරිස් රෝස් කරන ලද ඌරු මස් Pepper Roasted Pork

ගම්මිරිස් රෝස් කරන ලද ඌරු මස් Pepper Roasted Pork

ගම්මිරිස් රෝස් කරන ලද ඌරු මස් වලට වඩා වෙන මොනවද හොඳ? අපි තවමත් ඊට පිළිතුරු සොයනවා මෙය ආහාරයට ගැනීමෙන් පසුව. මාංශ ආහාර ප්‍රිය කරන ඔබටමයි. පැණි අබ මිශ්‍රණය සමඟ පිළිගන්වන්න. What's b...
බාබික්යූ සෝස් BBQ Sauce

බාබික්යූ සෝස් BBQ Sauce

කවුරුහරි බාබික්යූ කිව්වද? මේ රහසිගත වට්ටෝරුව ඔබේ අමුත්තන් නිසැකවම පුදුම කරවී. මොකද මේ තුළ නිවැරදි රසයට නිවැරදි පදමට නිවැරදි මුසුවට බාබික්යූ සෝස් එක සකස් කරගන්න ආකාරය තිබෙනවා. මෙය ඔ...
පැණි අබ මිශ්‍රණය Honey Mustard Glaze

පැණි අබ මිශ්‍රණය Honey Mustard Glaze

අපගේ පැණි අබ මිශ්‍රණය ඔබගේ මීළඟ බාබික්යූ සඳහා අවශ්‍යම හොඳම මිතුරායි. ඒ වගේම ඕනෑම මාංශ ආහාරයක් සඳහාම. සැබවින්ම රසවත්. මැරිනේඩ් හෝ ඩිප් කිරීමට යොදාගත හැකිය. Our honey mustard glaze ...